.
1. Quins assumptes són els més comentats?
2. Què tan actius (prominents) són els diferents actors en el procés de participació?
3. Què actors són els més influents (prestigiosos) dins el procés?
4. Com es distribueix el nivell de participació a través de la xarxa de difusió del procés?
5. Com evoluciona el procés participatiu i en general els processos al llarg del temps?
6. Quants grups participen dins el procés?
7. Quin perfil presenten els grups que participen dins dels processos?
8. Quin tipus d’afinitat predominant presenten els grups dins el procés? ¿Afinitats de tipus ideològic, temàtic, interessos econòmics, amistat, altres?
9. En quina mesura participen els mateixos actors en els diferents processos participatius?

Quant:
 Són sempre els mateixos? ,
 ¿segons el tema i el moment el perfil dels participants canvia?
10. Quines són les mesures KPI (Key Performance Indicators) que tot gestor ha de supervisar a les diferents xarxes socials?

medidas KPI