escolta activaL’escolta activa és una tècnica i estratègia específica de la comunicació humana. Basada en el treball de Carl Rogers,

1 És utilitzada en camps com la infermeria,

2 La psicoteràpia i la resolució de conflictes.El 2002, Rost la va definir com «un terme genèric per definir una sèrie de comportaments i actituds que preparen el receptor a escoltar, a concentrar-se en la persona que parla i a proporcionar respostes (feedback)».

3 Implica així mateix, entre altres aspectes, oferir disponibilitat i mostrar interès per la persona que parla.

4 L’escolta activa consisteix en una forma de comunicació que demostra al parlant que l’oient li ha entès. Es refereix a l’habilitat d’escoltar no només el que la persona està expressant directament, sinó també els sentiments, idees o pensaments subjacents al que s’està dient.

L’ escolta activa a les xarxes socials es aplicar aquest mètodes mitjançant programari especial per sondejar les xarxes i els webs i els  fluxos d’informació.

 

L’Escolta Activa és un valor democràtic?